Laatste nieuwtjes

Per 1 juli 2023 wordt de nieuwe “Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen – WKB” ingevoerd door de overheid. Dit gaat gepaard met de nieuwe woning wet. De gemeente speelt een minder actieve rol bij het controleren van bouwprojecten. Deze taak wordt overgenomen door kwaliteitsborgers die de aannemer of particulier kan inhuren om zijn project te controleren of de aannemer zich houdt aan de bouwvoorschriften en eisen aan de desbetreffende bouw. Deze kwaliteitsborgers moeten zijn gecertificeerd en mogen geen connectie hebben met de opdrachtgever of aannemer.
Er wordt een dossier bijgehouden van begin tot het einde van de bouw, en wanneer aan alle eisen is voldaan zal de gemeente vergunning afgeven tot bewoning of gebruik van dit gebouw.
De aannemer dient 20 jaar garant te staan voor de constructieve delen van de bouw.
Deze wet is aangenomen door de regering om de opdrachtgever meer controle te geven over de bouw en meer verantwoordelijkheid neer te leggen bij de bouwer(aannemer).
De aannemer kan dan via het dossier aan tonen dat hij aan alle eisen voldoet van het bouwbesluit.
Hierbij worden malafide (bouw) bedrijven genoodzaakt zich te houden aan de tegenwoordige eisen, en heeft de opdrachtgever meer zeggenschap over zijn project.

De vergunning vrije bouwprojecten worden uitgebreid in de nieuwe wet.
Zo zal een uitbreiding, uit-opbouw, dakkapel of dakraam voortaan horen bij de vergunningsvrije projecten waarvoor geen kwaliteitsborging nodig is.
Zodra er vergunning nodig is bijvoorbeeld door dat er constructief iets veranderd in een gebouw dient men een kwaliteitsborger in te schakelen.
Hiervoor kunt u ook de benodigde informatie inwinnen bij www.rijksoverheid -WKB.